Du er her: Forsiden Prosjekter Lærdalsøyri

Lærdalsøyri


Prosjektet i Lærdalsøyri startet med deltagelse i parallelloppdrag høsten 1995. Landskapsarkitektens utkast tok utgangspunkt i kontrasten mellom det gamle og nye sentrum, i sammenheng med natur- og kulturlandskapet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Oppdragsgiver/Byggherre: Lærdal kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 1999-2001
Kostnad inkl mva: 8 mill. kr
Rådgivere/konsulenter: Urheim AS
Anleggsgartner: Schjølberg og Tomre
Kunstner: Geir Hjetland

Prosjektet omfattet hele sentrum, fra Lærdalselva og Grandane til E16 og sentrum ned mot den eldre sjøfronten.
Landskapsarkitekten ble engasjert av kommunen til å arbeide med vinnerutkastet i en sentrumsplan. Deler av sentrum ble vedtatt opprustet, gata Øyraplassen og området ned mot elva. Øyragata ble anlagt på slutten av 1960-tallet, og har moderne bygninger som står i kontrast til den fredede trehusbebyggelsen i Gamleøyri. I byggeprosjektet ble gata sentrert, og fikk trerekker av lind på begge sider som danner tak over parkeringsareal. Veg og parkering er utformet slik at det blir en klar grense mellom det bygde sentrum og våtmarksområdet. På det utfylte parkeringsområdet på Grandane ble det plantet grønne vegetasjonsbelter med hovedsakelig salixarter (pil, vier). Her er det brukt natursteinsmurer, og -trapper ned mot vannet samt naturstein i gangbruer.

Foto:Per Berntsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape