Du er her: Forsiden Prosjekter Leira kirkegård

Leira kirkegård


Leira kirkegård ligger i et bølgende landskap med storslått utsikt over byen, Domkirken og Trondheimsfjorden. Ravinelandskapets former gir området sær-egen karakter. Man har hatt som mål å komme frem til et formgrep som både ivaretar og utvikler landskapet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim, Asplan Viak AS, Skien
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Leira, Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Kirkelig Fellesråd Trondheim
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Prosjektperiode: 2005-2008
Areal/Størrelse: 60 daa
Prosjektansvarlig: Kirkelig Fellesråd Trondheim
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Aud Wefald og Brit S. Johnsen, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Aud Wefald og Brit S. Johnsen, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Grøner (elektro og geoteknikk)
Entreprenør: Aunemo Utomhusanlegg AS

Kirkegården inneholder intime, lukkede rom og åpne rom med utsikt. Eksisterende landskapsformer er bevart, og flere trelunder og en gammel askeallé er integrert som viktige elementer på kirkegården. 

Leira kirkegård fremstår som et driftsvennlig anlegg med kistegraver, urnefelt, minnelund og anonyme graver. I dag fungerer kirkegården også som et viktig rekreasjons- og parkområde for nærområdet.

Foto:synlig.no (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape