Du er her: Forsiden Prosjekter Lenagata

Lenagata


Prosjektet omfatter rundkjøring og deler av Lena­gata og Silogata. Siktemålet med miljøgata var å bedre trafikkforholdene og sikkerheten, og medvirke til en positiv utvikling av tettstedet Lena som helhet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Østre Toten, Oppland
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: Ca. 7 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 16 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: Via Nova Plan og trafikk AS, Electronova AS
Entreprenør: Brødrene Guldbrandsen AS
Annet: Foto: Damian Heinisch

I tillegg til gata og rundkjøringen, er fortau og plasser med grøntanlegg opparbeidet. Konseptet har vært å utvikle grønne rabatter mellom gata og fortau/plasser. Rabattene ble utformet slik at de skapte uterom mot bygningene langs gata. Rabattene har en kant i sort betong som går opp i sitte­høyde og stedvis er dekt med trebenker. Rundkjøringen er formet som en bølgende åker. 

De grønne rabattene gir avskjermede og gode fortau, og oppholdsarealer langs fasadene. De er beplantet med blomstrende stauder og stedegne tresorter. Det bølgende åkerlandskapet i senter av rundkjøringa er beplantet med gras og starrarter. I sentraløya er det plassert skulpturell belysning for rundkjøringen. Anlegget har en sterk form, få elementer og et frodig uttrykk som har gitt Lena sentrum et positivt løft, og et grunnlag for videre utvikling av miljøgata, torget og parken.

 

Foto: Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape