Du er her: Forsiden Prosjekter Lerkendal studentby, Landskapsplan

Lerkendal studentby, Landskapsplan


Studentsamskipnaden har vært ansvarlig for bygging av 612 studentboliger fordelt på seks boligblokker fra fem til sju etasjer. Studentbyen ligger ved innfartsåren til Trondheim sentrum, i Elgesetergata. Støyskjerming av området, med prosjektering av støyskjerm, har vært del av arbeidet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim/ Skanska Norge AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 13.500 m2
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sigrid Vasseljen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv Kjærem og Nina Rieck, begge MNLA og Ørjan Buschmann Eivindsen
Rådgivere/konsulenter: RIB: Siv.ing. Jon M. Hoem as. VA: Rambøll Norge AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Ottar Augdal AS
Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS

Konseptet for utearealene er nært knyttet til det å bygge et godt lokalklima mellom høye bygg. Bøkehekker og trær er plantet på tvers av den fremherskende vindretningen. Hekkene gir frodighet, bygger rom og inndelinger for ulike funksjoner i uterommet. Det legges til rette for et sentralt samlingssted med uformelle sitteplasser, amfi, grill og pergola. Vegetasjon i ulike sjikt og høyder skaper dialog mellom de høye byggene og bakkeplanet. En gruppe av poppel sør i området skal bremse vind og samtidig bygge et vertikalt, grønt tyngdepunkt i kontrast til byggene. 612 sykkelstativ bygges i to høyder, og kles med vegger av trespiler og tak av glass. Støyskjermen har ulike seksjoner av glass og tre for å gi en viss transparens for inn- og utsyn. Et helhetlig formuttrykk der kjøreareal nedtones, binder de ulike delene sammen.

Materialbruk: Barrikade dekke, stålkanter, asfalt, betongtrapper, tre.

 

 

 

 

Foto:Visualis/Asplan Viak (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape