Du er her: Forsiden Prosjekter Lillestrøm stasjon Sydplas

Lillestrøm stasjon Sydplassen


I 1992 ble det besluttet å bygge ny hovedflyplass på Gardermoen, med tilhørende jernbaneforbindelse via Lillestrøm til Oslo. Etableringen av Gardermobanen har sammen med Lillestrøms store oppland gjort Lillestrøm stasjon til en av de største i landet (mhp. antall reisende).
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: NSB BA Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 1999
Rådgivere/konsulenter: Via Nova AS
Arkitekt: Arne Henriksen Arkitekter AS/ Petter Bogen AS
Priser i konkurranser: Statens Byggeskikkpris 2000


Stasjonsområdet har undergått en større utbygging som to separate delprosjekter: 1) Lillestrøm Kollektivterminal og 2) Lillestrøm stasjon Sydområdet. Prosjektene har vært sentrale i en viktig prosess rundt en estetisk forbedring av det tidligere litt «loslitte» Lillestrøm.

Prosjektet omfatter stasjonsutgangen fra Lillestrøm stasjon mot syd, med tilhørende forplass, gater, parkering og parkmessig ramme. Sydsideutgangen vil være et sentralt punkt i den fremtidige byen som etterhvert reiser seg på sydsiden. Det er lagt vekt på en stram og hierarkisk gatestruktur med stasjonsinngangen og forplassen som det naturlige fondmotiv og midtpunkt.

Prosjektet har vært vanskelig fordi den bymessige rammen rundt plassen ennå ikke er etablert, og krevende fordi det var store forskjeller i kotehøydene på hhv. stasjonsutgang, gateplan og to tilstøtende eksisterende bygninger.

Ved utforming og detaljering av forplassen er det lagt vekt på en stram og urban utforming. Det er også lagt vekt på et visst slektskap med sentrumssidens / nordsidens forplass. Plassen er lagt som et stort skrånende plan mellom stasjonsutgangen og tilstøtende tverrgate. Utover belysning har selve plassen ingen møblering. Til gjengjeld er plassdannelsen romlig definert av trappeanlegg i rød granitt på begge sider. Flatene på toppen av trappeanleggene på begge sider gir god utsikt til plassen og stasjonsinngangen, og har en viss møblering og parkmessig ramme, herunder et svaberg med skuringsstriper hentet fra Iddefjorden.

Rundkjøringen foran forplassen i skjæringspunktet mellom de tilstøtende gatestrukturene er beplantet med lind, og skal formskjæres. En større sykkelparkering ligger, i likhet med nordsiden, sidestilt under en kirsebærlund som et komplekst prosjekt, med elementer som: nytt stasjonsbygg, stasjonsanlegg, bussterminal, trafikkanlegg, forplass, bytilknytning, gater, parkeringsanlegg og parkanlegg. Den formale koblingen mellom sentrums stramme kvartalsinndeling og jernbanens diagonale retning har gjort oppgaven med utforming av forplassen krevende. Stasjonen er utvilsomt Lillestrøm sentrums viktigste bystrukturelle punkt, og i arkitekt Sverre Pedersens sentrumsplan fra 1947 introduseres Adolph Tidemands gate, som plasserer det gamle stasjonsbygget stramt i fond av den nye bygaten.

Den nye stasjonen med moderne formspråk er lagt inntil den gamle på en diskret måte, slik at den gamle bygningen fortsatt er plassens midtpunkt og udiskutable fond. Selve forplassen skal koble og formidle sammenhenger og overganger mellom en rekke elementer som stasjonsbygg, bussterminal og gatestrukturer med ulik retning, og er derfor løst som en åpen plass med moderat møblering og beplantning. Det ble avholdt en åpen, nordisk konkurranse om kunstnerisk utsmykning av plassen. Konkurransen ble vunnet av kunstneren Ola Enstad. Vinnerprosjektet i form av to separate skulpturer i mørk granitt, ble bearbeidet og gjennomført i samarbeide med landskapsarkitekten. Skulpturene har en sentral plassering på forplassen.

Sidestilt som symmetriske motiver under massive kirsebær-lunder på hver side av forplassen er prosjektets store sykkel-parkeringsanlegg plassert. Prosjektet inneholder også bussterminal med terminering for et større antall busser og et større parkeringsanlegg med tilhørende parkramme for reisende til stasjonen.

Foto:Terje Solvang (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape