Du er her: Forsiden Prosjekter Lillomarka arena

Lillomarka arena


Oppdraget omfatter forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny flerbruks­arena, med tilhørende løypetraséer i Lillomarka.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Bydel Grorud i samarbeid med Bymiljøetaten, Oslo kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Antatt ferdigstilt 2017
Prosjektperiode: 2009-
Areal/Størrelse: 210 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 100 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Kristoffer Rein MNLA og Øystein Gjessing Karlsen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Andreas Øyvang MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Knut Andreas Øyvang MNLA
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS (plan, utredning, landskap og div. ingeniørfag), Cowi AS (støy) og Ecofact AS (naturmangfold)
Arkitekt: Skaara Arkitekter AS

Transformasjonsarealene etter to nedlagte pukkverk sør i planområdet, er planlagt videreutviklet til en helårs flerbruksarena, særlig tilpasset treninger og konkurranser innen langrenn, hundesport og orientering. Videre er det tilrettelagt for skiskyting, skileik, rulleski, BMX-sykling, uorganisert aktivitet, samt den årvisse musikkfestivalen Granittrock. Midtre og nordre deler av planområdet tenkes tatt i bruk som løypeområde for langrennsanlegget. Ut over dette er det satt av plass til økning av parkeringskapasitet, etablering av snøproduksjonsanlegg, etablering av alternativ atkomst for myke trafikanter, i tillegg til at eksisterende atkomst reguleres. Utformingen av det planlagte anlegget er gjort i samarbeid med Skaara Arkitekter.

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvens­utredninger. Blant temaene som har blitt utredet er landskap, forholdet til overordnede planer, friluftsliv, naturmangfold, trafikk, støy, energibruk og risiko- og sårbarhet.

Planforslaget er til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og forventes fremmet til politisk behandling mot slutten av 2014.

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape