Du er her: Forsiden Prosjekter Linderudkollen skisenter

Linderudkollen skisenter


Etter initiativ fra Kjelsås langrenn engasjerte Oslo kommune Grindaker og Multiconsult til å utar­beide reguleringsplan med konsekvens­utredning for Linderudkollen skisenter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2008-2016
Areal/Størrelse: Ca. 20 daa (opparbeidet areal)
Kostnad inkl mva: Ca. 25 mill. kr (eks. arrangementshus)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: Erichsen & Horgen AS, Ingeniør Per Rasmussen AS
Arkitekt: Strand/Løken arkitekter AS (SLAD)
Samarbeidspartnere: Multiconsult (reguleringsplan)
Annet: Foto: Damian Heinisch

Eksisterende hoppbakker og serveringsstue ble en del av reguleringen. I samarbeid med Kjelsås langrenn ble det utarbeidet forslag til løypetraseer og utforming av skistadion. I tillegg ble det laget forslag til utvidet parkering, skibru og skileik. Etter godkjent reguleringsplan ble Grindaker engasjert av Bymiljøetaten til å utarbeide anbuds­grunnlag for bygging av nye løypetraseer, skistadion, anlegg for snøproduksjon, belysning, skibru og arrangementsbygg. Grindaker har hatt prosjekteringsledelse, vært ansvarlig søker og prosjektert alle terrengarbeider og bidratt i byggeoppfølging.

Anlegget består av 5 km løyper fordelt på tre sløyfer som kan kobles sammen til ulike rennlengder og hvor begge fartsretninger stort sett går parallelt. For én fartsretning er løypebredden 6 meter og for toveis 9 meter, hvorav 3 meter er bygd som gruset vei. Alle løyper og stadion har belysning med LED-armaturer. Det er etablert et distribuert anlegg for snøproduksjon, som dekker både stadion og alle skiløyper. Vannet hentes fra to nærliggende tjern og pumpes ut til 21 hydranter, hvor viftekanoner kobles på og produserer snø for utlegging.

 

 

 

Foto: Foto: Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape