Du er her: Forsiden Prosjekter Lørenskog miljøby

Lørenskog miljøby


Lørenskog miljøby skal bli et foregangsprosjekt innen bærekraftig områdeutvikling. Sweco har utviklet en strategi for miljøtiltak og plangrep.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Lørenskog
Oppdragsgiver/Byggherre: Selvaag Bygg AS
Prosjektperiode: 2010-2011
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Flage Dragsund, Marc Ebhardt, Kyrre Gran, Helle Beer Urheim og Mikael af Ekenstam

Det er gjennomført tre workshops med 35 deltakere fra oppdragsgiveren, en bred gruppe av private, kommunale og statlige nøkkelaktører, samt beobere. En tverrfaglig ressursgruppe med landskaps-arkitekter, planleggere og arkitekter fra Norge og Sverige har ledet prosessen. Resultatet er en kunnskapsbase med viktige miljøtiltak, og en skisse som konkretiserer tiltakene i en plan.

Foto:Sweco Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape