Du er her: Forsiden Prosjekter Lunde barneskole

Lunde barneskole


Lunde barneskole ligger midt i Skien sentrum, i nær tilknytning til grøntområdet Lundedalen. Skolen består av et større nybygg (hovedbygget) og en vernet bygning (spesialfag). Resterende (eksisterende) bygningsmasse er planlagt revet og utomhusanlegget skal utvides i et senere byggetrinn.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Skien sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Skien kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: ca. 7,5 mål
Prosjektansvarlig: Hans Johan Haugerud
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Pollen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Pollen MNLA og Ida Solli Hansson MNLA
Entreprenør: LKC AS
Anleggsgartner: Sten og Grøntanlegg, Jon Bjerketvedt
Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

Skoletomta ligger i skrånende terreng i nord-sydgående retning. Et viktig tema for utvikling av utomhusanlegget har vært å utnytte terrengspranget på en positiv måte, ved å legge inn en aktivitets-sone i tilknytning til rampe og amfi. En eksisterende parkeringsplass skulle innlemmes i prosjektet og var styrende for utformingen av hovedadkomstområdet. Balanse mellom «harde» og «myke» ute-rom og variasjon mellom små, intime rom og større tumleplasser er tillagt stor vekt i utformingen. Tilgrensende grøntområde, Lundedalen, tilbyr store grønne flater og ballplasser til elevene.

Foto:Hanne Pollen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape