Du er her: Forsiden Prosjekter Lyngbøtunet bo- og servicesenter

Lyngbøtunet bo- og servicesenter


Lyngbøtunet bo- og servicesenter disponerer store utearealer som gjennom år med dårlig vedlikehold var blitt uegnet til bruk for beboerne. De ønsket å bygge flere sansehager hvor det var trygt for beboerne å gå ut på egen hånd.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Bergen kommunale bygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Prosjektperiode: 2005-2008
Prosjektansvarlig: Norconsult v/Nina Dybwad MNLA
Anleggsgartner: Wikholm as

Opprustingen omfatter til sammen fire hager; to skjermede hager med direkte utgang fra avdeling, en avgrenset sansehage for alle beboerne og et åpent fellesareal. Ved å grave ut terrenget ble plassutnyttelsen for de to små hagene bedre, samtidig som lave natursteinsmurer fungerer som opphevede bed.
I den store sansehagen er sentralmotivet et vannanlegg, med dam og bekk. Det har vært et mål å få naturen inn i hagene, hvor lyd og synsinntrykk gjenskaper gode minner. Med dette for øyet er steinmaterialene plukket ut i felleskap av anleggsgartner og landskapsarkitekt.

Foto:Nina Dybwad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape