Du er her: Forsiden Prosjekter Lyngheisenteret på Lygra

Lyngheisenteret på Lygra


5000 år har lyngheiene vært landbrukets kulturlandskap langs kysten av Atlanteren, fra Portugal til Lofoten. Moderne landbruk og gjengroing med skog har ført til at mer enn 80% av det åpne lyngheilandskapet er borte.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Oppdragsgiver/Byggherre: Hordaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2000
Areal/Størrelse: Informasjonssenter, ca. 900 m². I tillegg ombygging av uthus og våningshus
Kostnad inkl mva: ca. 55 mill. kr.
Entreprenør: Nicolaysen, Bergen
Arkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS
På Lygra er det fortsatt folk igjen som husker den tradisjonelle måten lyngheia ble kultivert og høstet på. Dette er en kunnskap som ellers er borte. Ideen bak Lyngheisenteret er derfor å utvikle et aktivt og levende kulturlandskap med høsting, bruk og informasjon om den europeiske lyngheia. Folk bor og driver fortsatt et aktivt jordbruk innenfor senteret, og holder i hevd et europeisk kulturlandskap.

Senteret ligger ca. 50 km nord for Bergen, og dekker et areal på ca. 2 km². Ved siden av opprusting av gardsbrukene, mindre driftsbygninger i utmark og sjøhusbebyggelsen, er det bygd opp et besøks- og informasjonssenter. Senteret drives som en stiftelse. Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen er sentrale parter i drift og utvikling.

Hovedoppgavene for landskapsarkitekten i dette prosjektet har vært innpassing av et stort informasjonsbygg i et sårbart og åpent landskap med småskala bebyggelse, innpassing av mindre nybygg, tilrettelegging for stier og veger som ikke bryter helheten i landskapet, samt innpassing av brygger, skjøtsel av vegetasjonsområder, innpassing av nye steingarder og prinsipp for opprusting av de gamle steingardene.
Foto:Per Berntsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape