Du er her: Forsiden Prosjekter Lyngseidet

Lyngseidet


Lyngen og Lyngseidet er den sentrale kommunen og tettstedet i Lyngsalpene, et landskapsvernområde som går over fire kommuner. I dag regnes det som et av verdens mest spennende toppturområder for bratt skikjøring. Å finne balanse i utviklingen - som base for ny turisme og tradisjonell næring og industri - er utgangspunkt for tettstedsutviklingen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Lyngen, Troms
Oppdragsgiver/Byggherre: Lyngen kommune
Prosjektperiode: 2014-15
Prosjektansvarlig: Axel Nitter Sømme MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel Nitter Sømme MNLA og Liz Eva Tøllefsen, arkitekt
Rådgivere/konsulenter: Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger, Arkitektgruppen Cubus
Samarbeidspartnere: Haltenbanken designbyrå v/ Truls Indrearne

Utfordringen ligger i skjæringen mellom kommunens andre bygder og balansen mellom urørt natur og kommersialisering av turismen. Planarbeidet er basert på medvirkning både fra grunneiere, politikere og befolkning, samt styringsgruppen.

Ny bruk av byrom og bygg har vært viktig i arbeidet og tiltak har vært prøvd ut i full skala gjennom installasjoner til forskjellige arrangementer, som konserter, skifestival og sentrumsmarkering. En politisk konseptplan ble vedtatt i desember. Målsettingen er at planen skal utfordre til aktivt samarbeid, relasjonsbygging og næringsutvikling. Grunneierne har etterspurt enkle og tydelige felles spilleregler før de våger å starte bygging på eiendommen. Konklusjon er at det ønskes en tett bygd i liten skala som vender seg mot fjorden. Tydelige offentlige områder, halvprivate områder, og rollen som vertsbygd for landskapsvernområdet skal tre tydelig fram.

 

 

 

Foto:Fabian Schnuer Gohde (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape