Du er her: Forsiden Prosjekter Lysaker park

Lysaker park

- Representasjonsanlegg, Storebrand

I 2008 startet transformasjon av de gamle Kværnerbyggene på Lysaker for å lage nytt hovedkontor for Storebrand. Mange utfordringer som støy fra E18, og den trafikale situasjonen ved hovedadkomsten har bidratt til vektleggelse av oppholdssonen på baksiden av bygget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Lysaker
Oppdragsgiver/Byggherre: Storebrand Eiendom AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008-2010
Areal/Størrelse: 3000 m2
Prosjektansvarlig: Skansen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Jens Lampe Rongstad
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK arkitektur AS Landskap v/ Jens Lampe Rongstad og Franziska Schoder
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Kunstner: Vibeke Slyngstad
Arkitekt: LINK arkitektur AS
Priser i konkurranser: Vinner av Cityprisen

 Her er eksisterende parkanlegg rehabilitert og tilført elementer av vann og treterrasser som danner rolige og friske omgivelser. Området besørger både representasjon og rekreasjon i arbeidstiden, og holder derfor en høy kvalitet. Miljøvennlighet, gjenbruk og universell tilgjengelighet er særlig vektlagte kvaliteter. Forsiden av bygget bærer preg av holdbar slitestyrke og funksjonalitet. Store deler av anlegget har etterstrebet å bevare eksisterende vegetasjon, da området er sårbart og modne trær en ressurs.

Foto:LINK arkitektur AS Landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape