Du er her: Forsiden Prosjekter Lysaker stasjon

Lysaker stasjon


Snøhetta har vært ansvarlig for arkitektur og landskapsarkitektur i detalj- og byggefase ved nye Lysaker stasjon. Det overordnede grepet søker å tydeliggjøre stasjonens linjeføring i kurve. Kurven understrekes og forsterkes gjennom kantdragere, veigeometri og beplantning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Snøhetta AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Lysaker, Oslo og Bærum kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2004-2009
Areal/Størrelse: 1200 m jernbanestasjon, bussterminal, bruer og veianlegg
Kostnad inkl mva: 1,2 milliarder kr. (totalt)
Ansvarlig landskapsarkitekt: SNØHETTA AS
Entreprenør: PEAB
Underleverandører: SL Stein (steinlegging)
Kunstner: Bo Meyer (grafikk på betongvegg), Steinar Jakobsen (glassfelt i gangstrøk)
Arkitekt: SNØHETTA AS
Samarbeidspartnere: COWI AS, NGI, Johs Holt AS

Funksjoner, stedets identitet og orienterbarhet har vært viktige styrende parametre. Hele stasjonsområdet er universelt utformet og taktilt merket. Alle gangarealer er dekket med granittplater. Bussterminalen er anlagt med mørke granittplater og detaljer som overvannsrenner, terrengmurer og sittekanter. Sykkelstativ og tregruberister med trebeskyttere er spesialdesignet av Snøhetta. Murer er bygget med gjenbrukt bruddskifer fra gammel stasjon. Granittblokker fra de gamle landkarene er gjenbrukt både som murer, sittekanter og trapper mot elva. Det er valgt vegetasjon med rikt bladverk og blomstring, som Mansjurkirsebær og Robinia, Kaukasisk vingenøtt og søyleeik langs gangområdet. Buskfelt og staudebed er etablert langs Vollsvegen og randvegetasjonen mot Lysakerelva er bevart.

Foto:Marte Garmann Johnsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape