Du er her: Forsiden Prosjekter Mæla ungdomsskole

Mæla ungdomsskole


Den nye 4-parallelle ungdomsskolen ligger i et åkerlandskap på grensen mellom by og land nord i Skien sentrum. Bygninger og uteanlegg er tett sammenvevd og har kulturlandskapets strukturer og materialer som referanse.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Skien
Oppdragsgiver/Byggherre: Skien Kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2003-2008
Areal/Størrelse: ca. 30 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS v/Christine Gjermo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Gro Rødne MNAL, Jan Løvdal MNLA, Line Ramstad MNLA, Siri Aschim og Sevrin Gjerde
Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Myklebust AS
Entreprenør: HRL (bygg)
Anleggsgartner: ISS Skaaret AS
Kunstner: Turid Uldal og Gita Norheim
Arkitekt: Pir II
Samarbeidspartnere: Duncan Lewis AS
Priser i konkurranser: 1.premie i invitert arkitektkonkurranse (2004)

Hele skoleanlegget er ordnet i brede bånd som beveger seg over og under et bølgende landskap. Skillet mellom landskap og bygning er visket ut. Skolen er et fyrtårnprosjekt for pedagogisk organisering, implementering av IKT, effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift.

Foto:Arild Hansen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape