Du er her: Forsiden Prosjekter Marienfryd boligområde

Marienfryd boligområde


Boligprosjektet Marienfryd ligger i hjertet av Tidemannsparken på Ensjø. Sentralt i prosjektet er Narvesenbygget. Tidligere huset det Narvesen-konsernet, men ble ombygd til 81 leiligheter. 
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Oslo (Hasle)
Oppdragsgiver/Byggherre: Veidekke ASA
Byggeår/Ferdigstilt: 2010-2015
Prosjektperiode: 2008-2014
Areal/Størrelse: 23 daa
Kostnad inkl mva: 14 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Ranvik og Pål Dixon Sandberg, begge MNLA
Entreprenør: Veidekke ASA
Arkitekt: LPO arkitekter as
Annet: Foto: Tove Lauluten 

I tilknytning til høyhuset består prosjektet av blokker på opp mot seks etasjer, arrangert rundt to sentrale gårdsrom.

Hjertet av Marienfryds bebyggelse er to store gårdsrom. Begge gårdsrommene er tilrettelagt med private hager, fellesområder og lek. Prosjektet har en gjennomført og nøktern bruk av belegg, med markeringer av hovedinnganger og de mer offentlige arealene i sør. Boligprosjektet har en grønn profil, med lokal håndtering av overvann
og private hager for alle beboere i 1. etasje. Felles­rommene er svært romslige, med gode solforhold. Det er lagt opp til felles lekeareal og grønne, bølgende plener for opphold.

  

 

 

Gårdsrommene er romslige og lyse med god plass for lek og opphold.

 

Det andre gårdsrommet, ferdigstilt 2015.

 

 

 

Foto: Tove Lauluten. Det første gårdsrommet sto ferdig i 2013, i bakgrunnen den ombygde Narvesenblokka. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape