Du er her: Forsiden Prosjekter Marienlyst Park

Marienlyst Park


Prosjektet består av 255 leiligheter fordelt på fem lamellblokker. Boligblokkene har adkomster med plasser, sykkelboder, singel, tråkkheller og beplantning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Oppdragsgiver/Byggherre: OBOS AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2003 - 2004
Kostnad inkl mva: Ca 10 - 15 mill. kr
Entreprenør: PEAB AS
Anleggsgartner: Oslo Vei AS
Beboere i townhouse-leiligheter i har utgang til private hager, innenfor en pergola av murskiver og trespiler med klatreplanter.
Mellom blokkene er det etablert et felles parkanlegg. Kontraster mellom ulike vokseformer; frodige vekster og stramme hekker skaper spennende rom, mens stier med plassdannelser inviterer til en vandring gjennom parkanlegget. Midt i uteanlegget ligger en større, felles oppholdsplass med vannarrangement, sitteamfi og store trær. Sentralt i anlegget er det etablert et tverrgående grøntdrag med et kultivert naturpreg. En slynget sti av plasstøpt betong leder gjennom draget. Materialbruk er plasstøpt betong, skifer, elvesingel, grus, beisede trematerialer og stål. Utearealet er i hovedsak anlagt på dekke over parkeringskjeller. Prosjektet var nominert til Statens Byggeskikkpris i 2004.
Foto:Gullik Gulliksen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape