Du er her: Forsiden Prosjekter Middelalderparken

Middelalderparken


Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet. Planen er resultatet av en tett samarbeidsprosess mellom prosjekteringsteam, oppdragsgiver og offentlige etater. Det er blitt en visjonær plan, som skal ligge til grunn for den videre utviklingen av området, også det som ikke berøres direkte av jernbaneutbyggingen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS, Rambøll, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo (Gamlebyen)
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: Ca. 152 000 m2
Prosjektansvarlig: Svein Sørheim
Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen, Konstantin Valev (Rambøll), Inge Dahlman og Andreas Nypan (Landskapsfabrikken), alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS og Landskapsfabrikken AS
Kunstner: Knut Wold
Arkitekt: Carl Wiggo Hølmebakk AS Arkitektkontor
Samarbeidspartnere: NIKU, Halvor Næss belysningsdesign, Conventor AS

Rambøll AS, Oslo og Landskapsfabrikken

Parkens hovedformål er å være formidlingssted for Oslos tidligste historie, og nærpark for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika. Aktivitet tilknyttet parkens historiske dimensjon har hatt høyeste prioritet ved valg av løsninger og funksjoner som skal ha plass i parken. Parkens hovedgrep er gjenskapingen av det historiske terrenget som en stor, åpen gresskledt flate, som markerer anderledeshet og kontrast til den omkringliggende tette byen. Parken er enkelt utformet, med få installasjoner og nennsomt utvalgte materialer, for å skape rolige rammer omkring de historiske elementene. Det er lagt opp til en diskret, men tydelig synliggjøring av historiske veifar, ruiner og konstruksjoner i parken. Parken skal være en bydelspark, men inneholder ikke tradisjonelle tilrettelagte arealer for idrett og lek. Lokmotivhallen blir parkens hjerte, med kulturaktiviteter, arrangementer, utstillinger og servering. Parken er utformet med tanke på disse funksjonene, og er tilrettelagt for tilknyttede arrangementer utendørs.

En viktig del av landskapsplanen er materialplanen som forklarer hvordan materialer benyttes som virkemiddel for å tydeliggjøre historien, både de synlige kulturminnene og de ikke synlige.

 

 

Foto:Illustrasjoner: Rambøll og Carl Viggo Hølmebakk (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape