Du er her: Forsiden Prosjekter Midtbyen, Porsgrunn

Midtbyen, Porsgrunn


Prosjektet er utviklet for Porsgrunn Min By og Gårdeierne i samarbeid med Porsgrunn kommune. Planen er at hovedprosjektet skal settes i gang høsten 2015.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Grenland AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark
Oppdragsgiver/Byggherre: Porsgrunn Min By AS, Porsgrunn kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014-
Prosjektperiode: Forstudie og forprosjekt 2014-2015
Areal/Størrelse: Midtbyen i Porsgrunn sentrum
Prosjektansvarlig: Gunn Marit Christenson
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mette Møller-Nielsen MNLA
Arkitekt: David Fjågesund MNAL og Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS
Ide og initiativtaker: Porsgrunn Min By AS
Prosjektgruppe: PMBs Gårdeierprosjektet, Porsgrunn kommune

Bakgrunn
Porsgrunn ligger langs Porgrunnselva (-ælva). Ælva er grunnlaget for bydannelsen. Den har vært en viktig næringsvei i framveksten av byen, og er fortsatt det viktigste identitetsbærende elementet i byen. Bysentrumet er langt, og strekker seg fra «Du Verden» og «Down Town» (kjøpesenteret) i den ene enden til Osebro i den andre enden. Sentrumsutvikling og byliv er viktig for byen, og som i mange andre mindre byer er handelen i sentrum truet. 

Visjon for byen
Porsgrunn sentrum skal være landsdelens beste på framtidsrettet og bærekraftig byutvikling, der en gir kunder, gjester, bybrukere og beboere en god byopplevelse. Porsgrunn skal være en levende by der folk bor, handler og arbeider. Det overordnede målet for sentrumsutviklingen er økt bruk av sentrum, med fokus på disse områdene:

Butikk og innovasjon; flere næringsdrivende, mer handel og innovasjon/ gründing i sentrum.

Bo i sentrum; spesielt rettet mot målgruppen unge voksne i etableringsfasen og studenter.

Tilgjengelighet og bruk av sentrum; trafikkløsning, parkering, byliv, aktivitet og opplevelse av byen.

 

 

Foto:Feste Grenland AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape