Du er her: Forsiden Prosjekter Midtun skole

Midtun skole


Midtun skole ble reist i 1926 og har et uteområde som i liten grad byr på utfordringer for elevene. Gjennom rehabilitering av eksisterende skolegård og opparbeiding av nyervervet grunn skal elever og lærere få en mer aktiv og stimulerende skoledag.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommunale bygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2008-2009
Areal/Størrelse: 9 000 m2
Kostnad inkl mva: 10 millioner kr.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Olav Tveitnes, Sissel Øye og Karen Rørlien, alle MNLA
Entreprenør: Landås Hage og Boligservice AS
Utearealene er delt inn i soner for idrett, frilek med kunstig elveløp, amfi og scene. En ospelund er romskapende element og sosial arena i eksisterende skolegård. Et stort amfi i naturstein tar opp høydeforskjellen mellom ny og eksisterende skolegård. Dette blir hjertet i skoleanlegget. Anlegget skal fungere som et nærmiljøanlegg utenfor skoletiden.
Foto:Sweco Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape