Du er her: Forsiden Prosjekter Miljøgate og torg - Vossev

Miljøgate og torg - Vossevangen


Vangsgata er hovedgata og den viktigste handlegata på Vossevangen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Voss kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2003 - 2004
Kostnad inkl mva: Ca 9 mill. kr
Anleggsgartner: Svein Boasson AS
Skisseprosjekt for hele Vangsgata, torget og plassen Hestavangen ble utarbeidet i perioden april - mai 2003, med direkte påfølgende detaljprosjektering og anbudsutsendelse. Kontrakt med entreprenør ble skrevet i juli samme år.Et viktig mål med det nye gaterommet har vært å ta vare på den enkle og rolige linjeføringen som preget gata da den ble opparbeidet på femtitallet. Det har ellers vært lagt vekt på å tilrettelegge for en utforming av gata som gir fleksibilitet og åpner for ulik bruk og arrangementer i dag og i framtida uten omfattende ombygginger. Første byggetrinn, som består av torget og tilliggende del av Vangsgata, ble opparbeidet i tidsrommet august til november 2003. Andre byggetrinn, Vangsgata fra torget til Hestavangen, er opparbeidet høsten 2004.
Foto:Olav Bjørke (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape