Du er her: Forsiden Prosjekter Miljøgate på Linderud, Oslo - forprosjekt

Miljøgate på Linderud, Oslo - forprosjekt


Forprosjektet omfatter Statsråd Mathiesens vei og Erich Mogensøns vei fra Brobekkveien, forbi Linderud T-banestasjon og Linderudsenteret og opp til Trondheimsveien. Prosjektet omhandler vurdering av alternative løsninger for miljøtiltak på strekningen og som grunnlag for videre detaljplanlegging.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Linderud i Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Areal/Størrelse: Lengde ca. 1,6 km
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Torunn Moen Hegdahl, Silje Flage Dragsund og Guro Emilie Næss Sverreng MNLA

Hensikten har vært å øke trafikksikkerheten og legge bedre til rette for myke trafikanter og kollektivtransport. Det har vært et mål å gi strekningen et estetisk løft, universell utforming og å tilføre nye kvaliteter til Linderud som sted. Virkemidler er redusert bredde på kjørebanen, etablering av rabatter med vegetasjon og sammenhengende kantsteinslinjer som styrker aksen og strammer opp gateløpet.

Foto:Sweco Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape