Du er her: Forsiden Prosjekter Miljøgate Vollen, Rv 165

Miljøgate Vollen, Rv 165 i Asker


Prosjektets mål har vært å forbedre fremkommeligheten for myke trafikanter og å gi det gamle strand- og handelsstedet Vollen en ansiktsløftning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Asker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen region Øst
Byggeår/Ferdigstilt: Detaljplan 1998, byggeplan 2003, ferdigstilling 2007
Areal/Størrelse: ca. 17 000 m²
Kostnad inkl mva: ca 27 mill. kr
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS
Entreprenør: Oslo Vei AS og IS Skaaret AS
Anleggsgartner: Oslo Vei AS og IS Skaaret AS
Selv om hovedveien gjennom stedet er sterkt trafikkert er prosjektet definert som miljøgate. Strandstedets hagebrukstradisjoner er synliggjort ved å terrassere terrenget. Dette har blant annet gitt plass til en ny kyststi på utsiden av riksveien. Torget i den gamle bebyggelsen er opparbeidet i en rustikk stil med store skiferheller fra Hardanger.
Foto:Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape