Du er her: Forsiden Prosjekter Moelv stasjon

Moelv stasjon


Moelv stasjon har blitt ombygd til to spor med sideplattformer, undergang og nye publikumsområder. Landskaps-arkitektene har utformet stasjonstorg, ny innfartsparkering og adkomstveg. Hele stasjonsområdet har fått universell utforming.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Moelv, Ringsaker
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2010-2012
Areal/Størrelse: 14 500 m2
Kostnad inkl mva: 100 mill kr.
Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Ole Bjørn Bringa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt og Elin Katharina Hille From begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elin Katharina Hille From MNLA
Rådgivere/konsulenter: Øvrig ingeniørtjenester: Rambøll AS (Lillehammer og Oslo)
Entreprenør: Mesta
Arkitekt: Max Juni, Jernbaneverket

Det er lagt vekk på å skape en praktisk  stasjon for de reisende, med logisk trafikkflyt og god lesbarhet. Stasjonstorgene på hver side av sporene er gitt egen ut­forming, som gir identitet til stasjonen og skiller den fra andre stasjoner langs Dovrebanen. Gjenbruk har stått sentralt. Gamle jernbaneskinner fra stasjonen er brukt som striper i nytt belegg og som kanter på parkeringsområdet. En revet lasterampe i naturstein har fått ny funksjon ved at enkeltblokker er brukt som sitteelementer. Av beplanting er det lagt vekt på å plante trær, busker og stauder som gir prydverdi gjennom hele sesongen.

Foto:Jorun Espetvedt (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape