Du er her: Forsiden Prosjekter Mulighetsstudie Eikelandsosen

Mulighetsstudie Eikelandsosen


Målet var å gi en overordnet areal-disponering av Eikelandsosen sentrum, med særlig vekt på sentrumsstruktur og bolig. Mulighetsstudien er en videreføring av stedsanalysen for Eikelandsosen utført i 2009/2010.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Fusa
Oppdragsgiver/Byggherre: Fusa kommune
Prosjektperiode: 2011
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/landskapsarkitekt Karianne Eriksen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv. ark Fredrik Barth, landskapsarkitekt Charlotte Hvidevold Hystad, Ing. Linda Telle (medarbeidere i Asplan Viak)
Finansieringskilde/sponsor: Fusa kommune og Hordaland Fylkeskommune
Annet: Innspill til reguleringsplan

Stedsanalysen viser hovedgrep for overordnet arealbruk i sentrum. Dem tar blant annet for seg viktige grøntdrag, elvedrag og siktlinjer. Mulighetsstudien har fokusert på fortettet urban struktur i sentrum, med utviding av sentrumsfunksjoner, boliger, offentlige rom og grøntareal, gangforbindelser og transportstruktur; busstrasé med bussholdeplass, sykkelstier, lokalisering av parkeringsplasser, og. Hovedgrepene i mulighetsstudien er en ny sentral gate med fortau, sykkelfelt og busstopp, og organisering av ny bebyggelse i kvartalstruktur som ivaretar viktige siktlinjer.

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape