Du er her: Forsiden Prosjekter Mulighetsstudie Skånevik

Mulighetsstudie Skånevik


Mulighetsstudien er en videreføring av stedsanalyse for Skånevik utført av Etne kommune med bistand fra Asplan Viak i 2011. Stedsanalysen peker blant annet på utviklingsområder, viktige rekreasjonsområder, elvedrag, siktlinjer, viktige områder for barn og unge og for Skånevik sin identitet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Etne, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Etne kommune
Prosjektperiode: 2012
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Karianne Eriksen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Medarbeidere i Asplan Viak: Fredrik Barth, Camilla Vivås-Valen, Anne- Kathrine Vabø, alle sivilarkitekter, arkitektstudent Anders Eide, ingeniør Linda Telle
Finansieringskilde/sponsor: Hordaland Fylkeskommune

Mulighetsstudien viser en overordnet arealdisponering av Skånevik sentrum. Hovedgrepene er ny gateutforming, utbyggingsstruktur i sentrum med sentrumsboliger og fjordpromenade. Mulighetsstudien har i tillegg fokusert på å bevare eksisterende tilgang mot sjø og legge til rette for nye adkomster, utviding av gjestebåthavner, ny strukturering av   fergekaien og definering av et terminalområde, møteplasser og park, samt lokalisering og utforming av parkeringsplasser.

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape