Du er her: Forsiden Prosjekter Nansenparken på Fornebu

Nansenparken på Fornebu


Nansenparken omfatter 200 daa og ligger som det samlende, grønne hjertet for hele den framtidige utbyggingen på Fornebu. Flyplassarealene er under transformering til park, friområder, boliger, skoler og næring. Parkens 7 armer gir mulighet til å bevege seg i det grønne på kryss og tvers av hele Fornebulandet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg og Oslo kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Høst 2008
Areal/Størrelse: 200 dekar
Kostnad inkl mva: Kr 150 mill.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tone Lindheim, Svein Erik Bergem, Simen Gylseth, Knut H. Wik, Håvard Strøm, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult
Entreprenør: Skanska
Anleggsgartner: Steen & Lund
Kunstner: Atelier Dreiseitl
Finansieringskilde/sponsor: Statsbygg IFBU
Parken er utformet i et samspill mellom organiske former og flyplassrelaterte rette linjer. Midt i parken ligger en dam på 6 daa og en festplass med kafé. Økologiske prinsipper ligger til grunn for utformingen, herunder åpen overvannshåndtering, rensing og gjenbruk av tidligere flyplass-masser, samt bruk av miljøsertifiserte materialer.
Foto:Bjørbekk & Lindheim AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape