Du er her: Forsiden Prosjekter Nasjonale Turistveger E10

Nasjonale Turistveger, E10 - Lofoten


Agraff har gjennomført fire Nasjonale Turistvegprosjekter i Lofoten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Reinehalsen, Nusfjord, Vågan Kirke og Storvågan, Lofoten
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen region Nord
Byggeår/Ferdigstilt: 2006-2007
Prosjektperiode: 2001-2007
Areal/Størrelse: Totalt ca. 20 daa
Kostnad inkl mva: Totalt ca. 12 millioner kr.
Prosjektansvarlig: Agraff AS v/Jan Løvdal
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Jan Løvdal, Christine Gjermo, Line Ramstad, alle MNLA og Hilde Bøkestad MNAL
Rådgivere/konsulenter: Myklebust AS: RIB
Entreprenør: Rasmussen Anlegg AS (Nusfjord), Mesta AS (Vågan Kirke, Storvågan, Reinehalsen)
Samarbeidspartnere: Konseptutvikling Reinehalsen i samarbeid med Jarmund/Vigsnæs Arkitekter AS
Priser i konkurranser: Nusfjord: Tildelt Lofotpostens kaktus for ubegripeligheter
I Nusfjord, et lite fiskevær oppført på UNESCOs liste, har en ny bussoppstillingsplass for å håndtere all trafikk i forbindelse med turistbesøk blitt etablert. På moreneryggen over til Reine, ett av Lofotens mest populære fotopunkt, er det etablert en 200 meter lang fotgjengerklave som følger moreneryggens terrengbevegelser. Her kan turistene nyte utsikten i ro og mak, samtidig som trafikken flyter forbi. På Storvågan, i nærheten av Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet, er det anlagt en midlertidig gruslagt og tilsådd parkeringsplass. Ved Vågan kirke/Lofotkatedralen har Agraff jobbet med ny parkeringsplass, adkomst til kirkeplatået og opprusting av kirkeparken. For at parkeringsplassen skal oppfattes som en naturlig del av landskapet er den delt opp i sirkler med bjørketrær, som bryter den harde asfaltflaten og minsker inntrykket av strenge linjer.

Foto
1. Reinehalsen. 200 meter lang utsiktsklave mot Reinepanoramet, et av Lofotens mest fotograferte motiver.
2. Vågan kirke, Lofotkatedralen. Parkering og bussoppstilling.
3. Storvågan. Tilsådd parkeringsplass for Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet.
4. Nusfjord. Benk i stor steinblokk.
5. Nusfjord. Detalj av mur.
6. Vågan kirke, Lofotkatedralen. Sti i kirkeparken.
Foto:Agraff AS v/Maren Todal (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape