Du er her: Forsiden Prosjekter Nedre Foss bypark

Nedre Foss bypark


Høsten 2008 arrangerte Oslo kommune Friluftsetaten en åpen internasjonal prosjektkonkurranse om utforming av en ny bypark på Nedre Foss i Oslo. Forslaget «FLYT» forfattet av landskapsarkitekter i Norconsult Sandvika ble kåret til det beste forslaget og lagt til grunn for videre prosjektering.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Nedre Foss, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Friluftsetaten
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 15 daa
Kostnad inkl mva: 15 millioner kr.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sylvia S. Samuelsen, Guro L. Lundqvist, Line Beate Løvlien, Anne Sofie W. Lileng og Ulrich Pulg, alle MNLA, Hanne Kathrine Solli stud.lark
Arkitekt: Anniken D. Reinertsen
Samarbeidspartnere: Mari Gaasemyr, lysdesigner
Priser i konkurranser: Vinnerbidraget som legges til grunn for videre prosjektering
Planen legger til rette for god kontakt med Akerselva gjennom et universelt utformet dekke nært opp til elva. Utformingen av dekket er et speilbilde av Akerselva ved at det tar former fra elvas inn og utbuktninger. I dekket skal det lages hull for vegetasjon. Utsparringene har form som elvebanker. Sentralt i planen etableres en stor gresslette som sammen med Grünerhagen danner et stort landskapsrom til allsidig bruk. Mellom Studentsiloen og Bellona-bygget etableres det en ny plass som vil binde den nye parken sammen med Vulkan-området. Plassen har forbindelse opp til Fossveien og Grünerløkka og bidrar til å knytte områdene sammen.
Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape