Du er her: Forsiden Prosjekter Nesodden kirkegård

Nesodden kirkegård


Utvidelsen av Nesodden kirkegård har plass til 1500 kistegraver, 800 urnegraver og en minnelund med felles minnesmerke.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Nesodden, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Nesodden kommune for Nesodden kirkelige fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: Ca. 20 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 23 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS (detaljprosjekt) og Asplan Viak AS (forprosjekt)
Rådgivere/konsulenter: Aalerud AS. Halvor Næss Belysningsdesigner AS
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS (totalentreprise)
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS (totalentreprise)
Annet: Foto: Damian Heinisch

Gravplassen ligger i forlengelsen av eksisterende gravplass, avgrenset med blandingsskog i tre retninger. Terrenget faller mot nord. På de høyeste punktene har man utsikt over Oslofjorden. Konseptet for den nye gravplassen ble valgt etter at skogen ble hogd og detaljene i landskapet kom tydeligere fram. Den naturlige innrammingen av skogen skaper et tydelig landskapsrom. I utformingen er rommet søkt forsterket ved å legge veiene som en avgrensing mot skogen, med store samlende gressarealer i mellom. Stedegen vegetasjon med et skoglikt uttrykk er valgt som overordnet konsept. Det er gjennomgående brukt enkle og solide materialer, med kanter av storgatestein, belegg av smågatestein og asfalt, samt sort stål på alt av møblering og utstyr. I kirkegården inngår også en navnet minnelund med et stedstilpasset minnesmerke; en fjellknaus er vaiersaget både vertikalt og horisontalt, for plass til navneskilt. Minnesmerket har fått en spesialtilpasset belysning, som kun lyser opp de sagete flatene.

 

 

Foto: Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape