Du er her: Forsiden Prosjekter Nordre Jarlsberg brygge

Nordre Jarlsberg brygge


Nordre Jarlsberg Brygge er i ferd med å utvikle seg til det nye tyngdepunktet i Sande, med et nytt boområde helt i sjøkanten. De overordna planene for området er ambisiøse, og inneholder boliger, skoler, barnehage, serveringssteder og hotell, i tillegg til offentlig tilgjengelige uterom.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Sande i Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Nordre Jarlsberg Brygge AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 6700 m2
Kostnad inkl mva: 19 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Håkon Kristiansen, Finn Bratteng
Ansvarlig landskapsarkitekt: Helge Norberg, landskapsarkitekt MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kathrine Strøm MNLA, Gunnar Fjogstad Hansen og Mona Stangjordet Hansen, begge landskapsingeniører.
Rådgivere/konsulenter: ProPlan AS
Entreprenør: Isachsen Entreprenør AS, OBAS Entreprenør
Anleggsgartner: Steen & Lund AS, Eiker Grøntmiljø AS
Underleverandører: Fontene-Teknikk AS v/Tommy Holth
Arkitekt: RIFT AS, Rune Tobiassen AS
Samarbeidspartnere: Forprosjekt: Børje Karlsson, landskapsarkitekt MNLA

De to første byggetrinnene, Utsikten, inneholder leilighetsbygg med høy utnyttelsesgrad.  Utendørsarealene omfatter både private og offentlige oppholdsrom, med lekeplasser, gangveier, atkomster og bryggeanlegg.  Det er lagt vekt på høy materialkvalitet, med rød røykengranitt i alle kanter. Sentralt i anlegget er et vannarrangement, som løper med selvfall fra uttakspunktet, ned flere fosser og gjennom ulike basseng med terskler. Anlegget er universelt utformet.


Foto: COWI AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape