Du er her: Forsiden Prosjekter Nordseter skole

Nordseter skole


Nordseter skole er blitt utvidet fra å være ungdomsskole til å bli en 1-10 skole. Et viktig tema har vært trafikkhåndteringen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: 20 300 m2
Kostnad inkl mva: 18.75 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Bø Øyasæter MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aud Jorunn Karlsen Hovda, Heidi Bø Øyasæter, Gabriele Kozderka Røkenes og Kjetil Espedal, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS, Lys og Varme AS, Bjerke Ventilasjon AS, ORAS AS
Entreprenør: Betonmast Oslo AS (m/underentreprenør grunnarbeider Reiersen Entreprenør AS)
Anleggsgartner: Vidar Østre AS
Underleverandører: CH Prosjekt AS
Kunstner: Kristin Bergaust (utendørs LED-skjerm), Johannes Høie (utendørs veggmaleri), Ruth Elisiv Ekeland (kunstutvalgets leder).
Arkitekt: Planforum arkitekter AS

Atkomstsonen er utformet med en trafikkøy i midten, med sagtannparkering for smidig av- og påstigning. En terrengmur mot Ekebergveien har optimalisert parkeringsplassen og adkomst til tilgrensende tennishall. Lekearealene innbyr til kreativ lek tilpasset de ulike alderstrinnene, og er organisert i åtte ulike miljøer; blant dem turnmiljø, tenåringsmiljø og skogsmiljø. Det er utformet et amfi i tilknytning til aktivitetsområdet for de eldste elevene i nord.

Amfiet bukter seg gjennom skolegården og tar opp en naturlig høydeforskjell, samtidig som det skaper fine sittemuligheter og blir en spennende møteplass, som henvender seg i flere retninger. Skogsområdet i nord er innlemmet i skolegården, og tilrettelagt med aktivitetsløype og sitteplasser. Uteområdet er planlagt med tanke på å tilrettelegge for alle, bl.a. gjennom valg av dekker og plassering av møbler.

Foto:Heidi Bø Øyasæter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape