Du er her: Forsiden Prosjekter Nøtterøy kirkegård - navnet minnelund

Nøtterøy kirkegård - navnet minnelund


Navnet minnelund har de siste årene blitt vanlig på norske kirkegårder som et supplement til den tradisjonelle gravlunden. Den består vanligvis av urnefelt og et felles minnesmerke for plassering av navneplater samt plass for lys og blomster. En navnet minnelund skal utformes som et sted for ro og ettertanke.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Nøtterøy, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Nøtterøy kirkelige fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Ansvarlig landskapsarkitekt: Birgitte Adal
Anleggsgartner: Strandman AS
Annet: Foto: Birgitte Adal

Nøtterøy kirkegård ligger sentralt plassert på Nøtterøy, omkranset av et jordbrukslandskap. Minnelunden ligger i en helling med utsikt mot dette landskapet. Minnesmerket består av en skifermur som romskapende element. Den er bygget i en vinkel med to sider og åpner seg ut mot landskapet. I muren er det innfelt granittplater med varierende bredder. Disse gir et spill i muren og skal etterhvert som urnefeltet blir tatt i bruk, fylles med navneplater. Funksjonelt gir dette et bedre og enklere grunnlag for innfesting av platene. Den tilbakelente formen på muren gir god synsvinkel for å lese navneplater. Baksiden av muren skrår ned mot terreng og er kledd med sedum. Et dekke med store skiferplater følger murens form og gir universell tilgjengelighet. Materialbruken er bevisst holdt rolig i en grå palett. Det har kun vært benyttet norsk stein – Oppdalskifer og Iddefjordgranitt.

 

Foto: Birgitte Adal (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape