Du er her: Forsiden Prosjekter Ny forbindelse over Svin

Ny forbindelse over Svinesund


Den nye firefelts E6 består av 4,5 km veg i Norge, ny bru over Svinesund og 2 km veg i Sverige. Bruas utforming ble fastlagt gjennom en formgivingskonkurranse med betydelig internasjonal deltakelse.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen og Vägverket (Sverige)
Areal/Størrelse: Brulengde: 704 m. Buespenn 247 m.
Kostnad inkl mva: SEK 1400 mill.
Entreprenør: Bilfinger Berger AG
Kunstner: Hilde Rognskog
Annet: Formgiving bru: Lund & Slaatto Arkitekter/ Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA. Vegprosjektering Norge: Statens vegvesen/Rambøll Norge AS. Prosjektering rasteplass: Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA
Prosjektet «Arc» med en midtstilt betongbue gikk av med seieren. Bruas eleganse, enkle form, rene linjer og samspillet med «gammel» Svinesundsbru, var avgjørende for resultatet.
Vegstrekningen forøvrig er bygd i et kupert og sårbart kystlandskap hvor det har vært utført omfattende arkeologiske utgravinger. I Norge er det lagt stor vekt på vegens linjeføring, utvidelse av trange landskapsrom, bevaring av verdifull vegetasjon og felles formspråk for elementer som bomstasjon, støyskjermer og skiltgalger. Det er anlagt rasteplass i kombinasjon med traileroppstilling, Park & Ride-anlegg, bensinstasjon og kafeteria.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape