Du er her: Forsiden Prosjekter Ny Snarøyvei - del 1

Ny Snarøyvei

- Del 1

Ny Snarøyvei er den nye hovedveien på Fornebu. Den er trukket inn fra strandlinjen og frigjør arealene langs strandsonen til rekreasjonsformål.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Bærum kommune, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg Infrastruktur Fornebu (IFBU)
Byggeår/Ferdigstilt: 2001 - 2002
Entreprenør: AF Spesialprosjekt AS
Anleggsgartner: Truls Hartvig anleggsgartnermester
Underleverandører: Østfold Betongsag
Firefeltsveien er utformet med doble alléer med parklind, for å underbygge preget av en boulevard. Viktige siktakser er ivaretatt, og rester av opprinnelig terreng og vegetasjon er beholdt for å gi stedsidentitet og et godt visuelt inntrykk. En sedimentasjonsdam, som fanger opp overvann fra veien, danner et blikkfang i området. Dammen ligger som et smykke i hovedgrøntdraget som vil gå fra Lysakerfjorden forbi Telenor frem til Sentralparken i hjertet av det nye Fornebu. Dammen ligger omgitt av frodige grønne gressbakker og har sittekanter langs den ene siden. Dette blir et møtested i det nye landskapet som er skapt langs veien.
Foto:Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter MNLA, Sigrid Gilleberg MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape