Du er her: Forsiden Prosjekter Nye Løren skole, Oslo

Nye Løren skole, Oslo


Et presserende behov for ny skole i bydelen medførte at planlegging og bygging måtte skje i løpet av ett år. Det er lagt stor vekt på universell utforming og likeverdige tilbud til alle.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: ca. 22 daa
Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Skolen ble anlagt på en bratt, leirete tomt. Skolens utearealer er derfor terrasserte, med varierte leketilbud fordelt på de ulike nivåene, og forbundet med komfortable gangveier og ramper. Arealene er anlagt med enkle materialer, betong, tre og asfalt. Det er lagt stor vekt på bevaring av eksisterende trær i anlegget. De karakteristiske vegetasjonssamfunnene har dannet utgangspunktet for nye plasser som «Seljeskogen» og «Bjørkeamfiet».
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape