Du er her: Forsiden Prosjekter Odd Frantzens plass, Media City Bergen

Odd Frantzens plass, Media City Bergen


Media City Bergen (MCB) har to viktige fasader, og innganger fra to ulike gater. Lars Hilles gate på den ene siden er en hovedgate i Bergen med bybane, vei, gang- og sykkelvei. Vestre Strømkaien er et avlangt, lukket gårdsrom som har noe gjennomgangstrafikk til den innerste delen av rommet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Hent AS/Entra 
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2014–17
Areal/Størrelse: 4,2 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 10 mill. kr
Prosjektansvarlig: Entra v/Magnar Rusten
Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Smedsvig MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Benedicte Eriksen og Frode Pedersen MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Bergen AS, lysdesign: Zenisk AS
Entreprenør: Hent AS
Anleggsgartner: Wikholm AS
Arkitekt: MAD Arkitekter AS
Annet: Fotograf: Paal Hoff

Gårdsrommet er også et hovedrom for Bergen Maritime videregående skole (VGS). Begge fasader og byrom er godt synlige i bybildet. Utformingen av uterommene følger et konsept om å skape en best mulig sammenheng, fra det store innendørs atriet og ut i det offentlige byrommet. Det spiller på Oktogonen som grunnform. Dette stammer fra de opprinnelige tre tårnene i bygget. Tårnene er beholdt, og forsterket gjennom ombyggingen til MCB. Det er brukt kontraster i sort og hvitt for å få tydelig fram arkitektur og design. I tillegg skaper dette et bakteppe for mye annet som skal oppleves i og utenfor bygget.

Vestre Strømkai har fått navnet Odd Frantzens plass, og er utformet etter prinsippet shared space. Et lyst gulv med sorte geometriske trekantformer strekker seg fra fasade til fasade, og skaper en helhet i gårdsrommet mellom MCB og skolen. De sorte trekantene speiler de tre tårnene på bygget. Kjøring og varelevering skjer på de myke trafikantenes premisser etter shared space-prinsippet. Utforming av møbleringen speiler konseptet inne i bygget, og tar utgangspunktet i de geometriske formene som er gjennomgående i prosjektet, også i gulvet møblene står på. For å lede oppmerksomhet til gårdsrommet fra den nærliggende Bystasjonen satses det på belysning, designet av Zenisk. Belysningen fungerer som blikkfang ved å danne store sirkler rundt fire høye master.

Byrommet har slagskygge fra de høye bygningene store deler av dagen. Det er derfor ikke tilført ytterligere skygge ved bruk av trær. Vegetasjonen består derfor av slanke, 6 meter høye stålsøyler i fagverk, med klatreplantene pipeholurt og villvin, som etter hvert vil bli markante grønne elementer.

 

Vestre Strømkai is renamed Odd Frantzen’s space. The square is designed according to the shared space principle. A bright floor with black geometric triangular shapes extends from facade to facade between the Media City and the school. The black triangles mirror the three towers on the building. The vegetation consists of sleek 6 m high steel columns with climbing plants which will become distinctly green elements without adding shade to the square.

 

Foto:Paal Hoff. Belysningen er utviklet i samarbeid med lysdesignere fra Zenisk.  (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape