Du er her: Forsiden Prosjekter Odda Torg

Odda Torg


I enden av den lange Sørfjorden ligger Odda sentrum, med torget som et knutepunkt. Torgflata danner et svakt skrånende gulv mot kaifronten, og knytter havnepromenadene på begge sider av torget sammen med gatenettet i sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Odda Bygg og Eiendom KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2002-2003
Areal/Størrelse: 4.300 m²
Kostnad inkl mva: 7 mill. kr
Prosjektansvarlig: Jostein Bjørbekk MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svein Erik Bergem, Rune Vik, Laila Iren Isene MNLA
Rådgivere/konsulenter: Instanes AS (RIB), VVS-Prosjekt Bergen (RIV), Handegård og Pedersen (RIE)
Anleggsgartner: Braathen & Thorvaldsen AS
Arkitekt: ARCHUS Arkitekter AS v/Ketil Kiran (skisse- og forprosjekt)
Kommunen ønsket et levende torg med plass for handel, opphold og aktivitet. De har fått et solid anlegg med plassgulv av granittplater og gangpromenade med trebelegg langs kaikanten. Anlegget møbleres av solide granittelementer, smekre stålelementer og gjennomgående bruk av eikespiler til benkeavdekning og veggkledninger. Torget utgjør et urbant innslag i et ellers frodig Hardanger. Vegetasjonen er derfor begrenset til klippet hekk og trerekke langs kaipromenaden.
Foto:Jostein Bjørbekk, Laila Iren Isene (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape