Du er her: Forsiden Prosjekter Øksnevad videregående skole

Øksnevad videregående skole


Øksnevad videregående skole driver med naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet, blant annet tilbys opplæring i anleggsgartner- og landbruksfag.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Klepp, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Rogaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 10 daa
Kostnad inkl mva: 3,1 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Målfrid Takle Folkvord MNLA, Randi Thomsen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen, Ida Helen Tørud MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (ARK), Rambøll (RIB), Sweco (RIV), Mjelde & Johannesen (RIE)
Entreprenør: Bjelland AS, Vasshus Entreprenør AS (betongarbeider)
Anleggsgartner: Bjelland AS
Arkitekt: Asplan Viak AS

Temaene er tatt opp i utformingen av den nedsenkede hagen ved adkomstplassen, som er hovedfokus i anlegget. Smale åkerfurer av stauder i felt er avgrenset av stålkanter. Feltene er brutt opp av sittesteiner av den avrundede dyrkningssteinen en finner på Jæren. Dette har gitt statuen, som er flyttet frem i lyset, en fortellende kontekst. Som kontrast til det åpne «åkerlandskapet» er et felt med tett, vintergrønn barlind. Barlinden skal etter hvert klippes i en stram form.

Et terrassert, gresskledd landskap binder utearealene ved den gresskledde flerbrukshallen «Øksnevadhallen», det nye skolebygget og området rundt ny anleggsmaskinhall sammen, og danner et fondmotiv fra vegen.

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape