Du er her: Forsiden Prosjekter OPS-prosjektet E39: Klett

OPS-prosjektet E39

- Klett - Thamshavn

Vegen stod ferdig i juli 2005. Prosjektet er det første av tre innen samferdselssektoren i Norge som gjennomføres etter modellen offentlig/privat samarbeid (OPS). Vegstrekningen er 22 km og prosjektet inneholder seks tunneler i fjell, en miljøkulvert, fire bruer og fire kryssområder.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen
Areal/Størrelse: 22 km, herav 50 % i tunnel (7 stk)
Kostnad inkl mva: 1,45 milliarder kr
Prosjektansvarlig: Landskapsarkitekt Lisbet Haug MNLA
Entreprenør: Skanska AS
Kunstner: Asplan Viak AS og Pir 2 Arkitektkontor
Veganlegget har en myk linjeføring gjennom kulturlandskapet. Tunnelportalene og kryssområdene er behandlet individuelt med tanke på terreng-tilpasning og vegetasjonsetablering. Anlegget har utstrakt bruk av røffe tørrmurer i forbindelse med tunnelportaler, støyskjermingstiltak og bratt side-terreng. Alt vegutstyr (skilt, lysstolper og rekkverk) er pulverlakkert.

Anlegget ble i 2005 tildelt prisen Årets anlegg av Norske Entreprenørbedrifter og bladet Byggeindustrien.


Foto:Erik Selmer MNAL, Skanska AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape