Du er her: Forsiden Prosjekter Ørje Tollsted

Ørje Tollsted


Ørje Tollsted er et eksisterende tollsted langs E18 i Østfold, ved riksgrensen til Sverige. Anlegget er planlagt utvidet med en ny visitasjonshall, kontrollområde, scannerområde, oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende manøvreringsareal.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Marker kommune, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Prosjektperiode: 2010-2011
Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Helge Norberg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Marius Sekse MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS
Arkitekt: Arkitektene AS

Prosjektet er et pionérprosjekt for Statsbygg innen BIM-satsing. Under prosjekteringen er det benyttet en tredimensjonal samordningsmodell for koordinering av fagene. Modellen benyttes så videre som anbudsgrunnlag og kontrahering av totalentreprenør.

Foto:COWI AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape