Du er her: Forsiden Prosjekter Østsiden sykehjem

Østsiden sykehjem


Østsiden sykehjem består av tre bygg med 65 beboerrom og 12 dagsenterplasser. Sykehjemmet ligger i nærheten av Gamlebyen i Fredrikstad med Kong Fredrik II golfbane som nærmeste nabo.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Fredrikstad
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Fredrikstad, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Fredrikstad kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Uteanlegg: 2015-2016
Prosjektperiode: Bygg: sept. 2013-des. 2015
Kostnad inkl mva: 5,9 mill. kr
Prosjektansvarlig: Fredrikstad kommune v/Knut Ivar Håkensen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Linda Sannerød MNLA
Rådgivere/konsulenter: Byggherreombud Anders Strekerud, Rambøll
Entreprenør: Backe Østfold AS (totalentrepr.)
Anleggsgartner: Rosendal Utemiljø AS
Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS
Annet: Foto: Linda Sannerød

Tomta er åpen, flat og ekstremt våt i perioder. Overvann fra tomta blir nå ledet til golfbanens åpne damsystem, noe som har vært en vinn-vinn løsning for begge parter.

Den avrundede fasaden på bygget gjør at man ser mer av omgivelsene når man beveger seg rundt på tomta. Kurvformen binder sammen arealene ute og inne og skaper gode rom; uteplasser og arealer som egner seg godt for sansehager. Det er bygd fem separate sansehager som knytter seg til de ulike avdelingene. Hagene er formet for å tilfredsstille behovet til brukerne på den enkelte avdeling – alt fra yngre demenspasienter med god fysisk helse til sengeliggende med fullt pleiebehov. Sykehjemmet har også egen Sterk- avdeling med sansehage designet for deres behov. Av de fem sansehagene finnes en hage som er totalt omsluttet av bygg på alle kanter. Denne er av praktiske årsaker nærmest vedlikeholdsfri og har en japanskinspirert utforming.

 

Foto:Linda Sannerød/Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape