Du er her: Forsiden Prosjekter Overordnet landskapsplan Madla Revheim

Overordnet landskapsplan Madla Revheim


Madla Revheim er et av de største gjenværende utbyggingsområdene i Stavanger. Det skal bygges 4000 nye boliger, hvor flere enn 10 000 mennesker skal bo.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Stavanger, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune, Park og vei
Prosjektperiode: Mai 2016–januar 2017
Areal/Størrelse: 220 daa
Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Else Dybkjær MDL
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kenjiro Kito, Nathaniel Behrends MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll v/Herbert Dreiseitl, Bettina Wanschura og Christian Nyerup Nielsen
Prosjektgruppe: Rambøll v/VA, geoteknikk og 3D modellering

For å realisere en såpass krevende tetthet som planen legger opp til, og fremdeles oppnå et godt bomiljø, har Stavanger kommune utarbeidet en ambisiøs og framtidsrettet områdeplan – der den blågrønne strukturen er lagt til grunn og utgjør et sterkt grep. Den overordnede landskapsplanen definerer innholdet i denne strukturen, terrengformingen, samt løsninger for overvannshåndtering. Planen vil gi rammene for den videre detaljregulering av utbyggingsområdene. 

Rambøll er pådriver internasjonalt for bærekraftig utvikling og hvordan gjøre steder mer attraktive og ”liveable”. Det fokuseres på menneskenes plass i den utbygde by og hva som påvirker trivsel og folkehelse. For Madla Revheim er det planlagt for en positiv utvikling i både fysisk, sosial og kulturell kontekst. Håndtering av overvann som et positivt element i boligområdet ligger til grunn for både landskapsplanen og hele områdeplanen. Her vil åpne vannspeil og eksisterende naturkvaliteter skape attraksjoner og gi identitet til området, samtidig som overvannet forsinkes.

 

Madla Revheim is one of the largest remaining potential development areas in Stavanger with long-term plans for building 4000 new residences to house over 10 000 people. Blue-green infrastructure will form a central element. The comprehensive landscape plan defines programming of the blue-green infrastructure, terrain forming and stormwater management. 

Foto:Rambøll. Overordnet landskapsplan. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape