Du er her: Forsiden Prosjekter Parallelloppdrag Hønefoss sentrum

Parallelloppdrag Hønefoss sentrum


Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Drammen
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Hønefoss, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Ringerike kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015-2016
Prosjektansvarlig: Knut Iver Skøien
Ansvarlig landskapsarkitekt: Frøy W. Sandness MNLA og Herbert Dreiseitl
Arkitekt: DRMA Arkitekter AS og Everyday studio
Samarbeidspartnere: DRMA Arkitekter AS, Everyday studio og Papirbredden Innovasjon AS
Ide og initiativtaker: Ringerike kommune
Prosjektgruppe: Rambøll Norge AS, DRMA Arkitekter AS, Everyday studio og Papirbredden Innovasjon AS

Parallelloppdraget belyser utviklingsmuligheter for Hønefoss sentrum gjennom en mulighetsstudie. 

Med den planlagte Ringeriksbanen vil Hønefoss få en betydelig sterkere posisjon i forhold til Oslo-området. Dette gir mulighet for ny vekst i Ringerike kommune. En bærekraftig bystruktur,
fortetting, attraktivitet, byrom, vann og elv, transport, klima og energi er blant hovedtemaene i forslaget. I mulighetsstudien er det jobbet spesielt med hverdagslivet i byen. Det har dreid seg om å få de riktige virksomhetene på plass i byområdet, som handel, arbeidsplasser, service og kultur. Det har vært viktig å legge opp til at folk kan bevege seg,
så vel i sentrum som langs elvebreddene og
i tilrettelagte idretts- og aktivitetsområder. Fossen og elva er viktige elementer for identiteten til byen Hønefoss, og benyttes i videre identitetsbygging og -utvikling. Når befolkningen skal vokse kraftig, vil veksten skje både i sentrum og i bydelene. Forslaget inneholder konkrete fortettingsplaner med ulike grep for de forskjellige områdene.

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape