Du er her: Forsiden Prosjekter Park P02 Brattøra

Park P02 Brattøra


Parken er utformet med tanke på å være et robust, fleksibelt og universelt utformet byrom. Hele bygulvet er lagt som en sammenhengende bølget flate i plasstøpt betong.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Brattøra
Oppdragsgiver/Byggherre: Brattørkaia as
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008-2010
Areal/Størrelse: 3 mål
Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS v/Birgit Høyland MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Birgit Høyland MNLA, Jan Løvdal MNLA
Rådgivere/konsulenter: Harboe og Leganger AS, SWECO Norge AS, Reinertsen AS
Entreprenør: Terra entreprenør
Arkitekt: Pir II (Rockheim)
Priser i konkurranser: 1.premie prekvalifisert arkitektkonkurranse 2008
Annet: Tildelt Trondheim kommunes byggeskikkspris I 2010

Flaten skaper ganglinjer gjennom parken og inviterer til opphold og aktivitet. Benkelementer i knall rød glassfiber er plassert utover det bølgete dekket og danner gode samlingspunkter. Parken er skjermet fra veianlegg med en konstruksjon av lakkert stål (a-ha). Byrommet er beplantet med grupper av store, høystammede trær satt i stramme linjer. Trærne tilfører området grønne og myke volumer og gir rommet mellom husene menneskelig skala.?

Foto:Birgit Høyland (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape