Du er her: Forsiden Prosjekter Pilestredet Park

Pilestredet Park

- Det gamle rikshospitalet

Pilestredet Park, det gamle Rikshospitalet, omfatter 70 da midt i Oslo sentrum. Området er under transformasjon fra sykehus til bolig-, nærings- og skoleformål.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2002-
Prosjektansvarlig: Tone Lindheim MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rune Vik, Jon Christian Dannevig, Kjetil Espedal MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Grøner AS
Anleggsgartner: Oslo Vei AS

Store arealer er satt av til offentlige parker, plasser og gang- og sykkelveier. Utearealene skal by på sosiale møtesteder, leke- og oppholdsarealer, og utgjøre en grønn oase for folk som ferdes i bydelen. Prosjektet har vært basert på byøkologiske prinsipper hvor blant annet gjenbruk av bygningsmaterialer og bruk av overflatevann i renner, kulper og basseng har stått sentralt.

Foto:Kjetil Espedal MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape