Du er her: Forsiden Prosjekter Plansmie Tangen

Plansmie Tangen


Lokalsamfunnet ble invitert til dugnad, målet var å skape arena for dialog og i fellesskap utarbeide konkrete innspill til videre utvikling av området. Plansmias sluttprodukt ble et kollektivt innspill til kommunedelplanens arealdel.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Hamar
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Stange, Hedmark
Prosjektperiode: Våren 2013
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Westgaard Gillund MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Medarbeidere i Norconsult: Arkitekt, byutvikler og prosessleder: Christoffer Olavsson Evju. 3D og visualisering Preben Madsen. Arkitekt, prosessleder: Kai Slagsvold Hekne
Annet: Forarbeid/ innspill til kommunedelplan for Tangen i Stange kommune

Like viktig var å skape diskusjon, forståelse og initiativ, som handler om å styrke Tangen som attraktivt bosted. Hensikten har vært å etablere en felles idé om Tangens fremtidige rolle, funksjon og utforming. Selve plansmia ble gjennomført over en drøy uke. Opplegget var konsentrert og intensivt, og startet med et innledende møte og inspirasjonsforedrag “– Hvem er du Tangen, og hva drømmer du om?”. Sluttrapporten oppsummerte utviklingskonsept,  innspill til plan, fremtidsbilder og anbefalinger om videre oppfølgings- og utviklingsstrategi.

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape