Du er her: Forsiden Prosjekter Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Prinsenkrysset kollektivknutepunkt


Nytt knutepunkt for kollektivtrafikk i Trondheim sentrum. Prosjektet omfatter nytt sentralt holdeplassområde, som samler av- og påstigning for buss til og fra Trondheim sentrum i Prinsens gate og Kongens gate. Holdeplassen for trikk i St. Olavs gate er flyttet nærmere krysset, slik at trikkelinja tydeligere blir en del av knutepunktet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Trondheim, Sør Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: Ca. 7600 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 30 mill. kr
Prosjektansvarlig: Knut Forsmark
Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Trine Rathe, Ellen Leinonen og Sigrid Vasseljen, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: RI Veg, RIVA og RIE
Entreprenør: Søbstad AS

Prosjektet frigir arealer på Trondheims torg, som nå er forbeholdt myke trafikanter. Knutepunktet er bygd med tanke på å bedre lesbarheten for de reisende, med oversiktlige og effektive omstigningsforhold. Knutepunktet gjør det raskere å reise gjennom byen, enklere å finne fram og universell utforming bedrer tilgjengeligheten for alle. Dialog med utvalgte brukergrupper med spesielle behov har vært en sentral del av arbeidet. For å skape et godt lesbart og velfungerende knutepunkt ble gatebildet ryddet og forenklet, med tydelig soneinndeling av gate­tverrsnittet. Variasjon i gatedekket har vært et viktig hjelpemiddel for å strukturere området og dele inn i soner for møblering, opphold og ferdsel. Det er jobbet grundig med gatedekkets farge og struktur for å dele inn i soner og skape naturlige ledelinjer. Materialer og utforming er valgt med tanke på å skape et robust og velfungerende knutepunkt.

 

Foto: Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape