Du er her: Forsiden Prosjekter Prinsens gate

Prinsens gate


Prinsens gate ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum, parallelt med Karl Johans gate. Her er det anlagt toveis trikketrasé med to høystandard trikkeholde­plasser ved kvartalene Øvre/Nedre Slottsgate og Dronningens gate/Skippergata.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2014-2017
Prosjektperiode: 2013-2017
Areal/Størrelse: 670 m
Kostnad inkl mva: Prosjekteringskostnader: 35 mill. (tverrfaglig). Entreprisekostnader: Ca. 250 mill.
Prosjektansvarlig: Egil Eide
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gabriele Kozderka Røkenes, MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Nessa, Irene Crowo Nielsen, Kyrre Tveitereid Westengen og Svein Skandfer Hanssen, alle MNLA og Martin Laino
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: Landskapsarkitektur, VEI, VA, RIB og RIV. Atkins Norge AS: Trikk. Ing. Rasmussen & Strand AS: Elektro
Entreprenør: Torpol SA
Anleggsgartner: Torpol SA
Annet: Foto: André Folkedal, Gabriele Kozderka Røkenes

Gaten har fått et estetisk løft. Det er lagt godt til rette for fotgjengere med bredere fortau, benker, trær, sykkelstativ, søppeldunker og vareleveringslomme med samme belegg som på fortauet. Målet er at Prinsens gate skal bli en hyggelig og attraktiv gate for brukerne med fokus på helhet, god oversikt, enkelhet samt anvendelse av kvalitetsmaterialer. Prinsens gate skal ikke ha ordinær biltrafikk, kun varelevering og kjøring til eiendommene. Gaten er utformet etter kravene i Estetisk plan for Oslo med granitt­heller på fortau, smågatestein mot fasader og rød Oslokantstein. 

I kjørebanen er det asfalt som dekke med rennesteinskanting bestående av to skift med storgatestein. Flere av fotgjengerovergangene i kryssene nord/sør retning får sebrastriper av hvit granitt og sort storgatestein. Den røde kantsteinen har vis på fire cm mot kjørebanen. Vannrenner, varsel­indikatorer, ledelinjer, oppmerksomhets­indikatorer og nedsenkselementer er spesialdesignede granitt­elementer integrert i natursteinsbelegget.

Foto: Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape