Du er her: Forsiden Prosjekter Gårdsrom Sørenga

Gårdsrom Sørenga


Boligområdet på Sørenga er orientert mellom sentralparken og havnepromenadene. Kvartal D1b-4 har blitt trappet ned og åpnet mot sør, mot sola. Det er etablert grønne tak som skal fordrøye regnvann, og som blir viktige i bybildet. De grønne takene omkranser de private takterrassene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Sørenga Utvikling AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2011-2015
Areal/Størrelse: 1500 m² (uten bygg)
Prosjektansvarlig: Andreas Nypan MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Andreas Nypan MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andreas Nypan MNLA og Mona Ranvik MNLA
Entreprenør: Realbygg AS
Anleggsgartner: Tranby AS
Arkitekt: MAD arkitektur AS
Samarbeidspartnere: Holoconsult v/Kristian Holo
Annet: Foto: Kristina B. Holmblad

Gårdsrommets formspråk tar opp i seg den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet og det karakteristiske øylandskapet, som arkitek­tonisk utgangpunkt. Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Dette gir seg utslag i det frodige, grønne og bruksvennlige gårdsrommet.
Formspråket er tydelig og «grafisk» sett fra takene og leilighetene, samtidig som det er frodig og intimt fra øyehøyde på bakken.

 

 

Foto: Kristina B. Holmblad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape